NASZA WOJNA ŚWIATOWA

Film był też emitowany w Polsce pod alternatywnym tytułem Szesnastoletnia mama. Dzieci mieszkają tydzień u mnie, a tydzień u matki. W poniedziałek zawożę je do szkoły, a odbierane są z niej przez moją byłą żonę - w kolejnym tygodniu position się odwracają. Dzieci cały czas mają stały kontakt telefoniczny z tym rodzicem, u którego akurat nie przebywają. Przed rozwodem zawarliśmy z żoną - z pomocą mediatora - porozumienie w tej sprawie, ustalając taki system opieki nad nimi. Szczegółowo określiliśmy w nim także, z kim dzieci będą spędzać święta, wakacje czy ferie.
Tak było, tego się nie da się zapomnieć. Miała straszne sny, przygniatające wspomnienia, przeżywała to wszystko co było jej udziałem. Wzruszało ją każde spotkanie przypominające tamte czasy. Powtarzała, że nic nie odda słowami ogromu cierpień matek, których dzieci były oddawane w obce ręce. Zawsze żałowała tego, że nie zrobiła więcej, że mogła uratować jeszcze więcej osób. Cieszyła się z tego, że miała przy sobie tak wielu zaufanych współpracowników, którzy jej pomagali w ratowaniu dzieci. Bez nich sama niczego by nie zdziałała. To są bezimienni bohaterowie warci ogromnego szacunku.
Skoro tak, skąd więc wzięło się przekonanie, że do dziecka należy mówić dorośle, a „gaworzenie” opóźnia jego rozwój? Chodzi to, że „matczyna mowa” czasem mylona jest z wymyślanym - na potrzebę kontaktu z dzieckiem przez rodziców, ciotki, otoczenie - „specjalnym”, zinfantylizowanym językiem. Przesadne zdrabnianie (zamiast „piesek” - „piesiek”, zamiast „przyjaciółka”, „psijaciółka”), wplatanie do mowy dziwnych, słodko brzmiących sylab - to właśnie ten sposób mówienia, który dziecku nie służy. nieruchomości ? Bo niczego go nie uczy. By maluch zaczął rozumieć, co się do niego mówi, należy używać poprawnych konstrukcji i poprawnej (wyraźnej) wymowy słów.
Związki frazeologiczne. Dobrze jest do rzeczowników dodawać przymiotniki, by uczyć odpowiednich konstrukcji i zbitek językowych. „Zielony samochód”, „grzeczny chłopiec”, „dobre mleczko”. By nie zapomnieć, jak to jest być dzieckiem. Jak myśli dziecko, co czuje. Mam wrażenie, że ludzie czasem nie doceniają swoich dzieci. I to chyba jedna z najniezwyklejszych rzeczy, którą można robić ze swoją mamą.
Aneta Bañkowska. Z wykszta³cenia psycholog, pracuje z osobami w stanie kryzysu psychicznego. Wcze¶niej przez cztery lata by³a dziennikarzem i wydawc± portalu Specjalizuje siê w tematach spo³ecznych i zwi±zanych z seksuologi±. W przypadku sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym wymiar przysługującego urlopu wychowawczego wynosi łącznie sześć lat. Jednak powinien być wykorzystany do ukończenia przez nie 18 roku życia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “NASZA WOJNA ŚWIATOWA”

Leave a Reply

Gravatar